Ne çizdiği değil, çocuklar için el bilek ve kol hareketleri resim yaparken daha önemli. Waldorf okullarında resme yaklaşım kademe kademe çocukların renkler ve akan boyalarla aşina olmalarını sağlıyor ve seneden seneye ustalaşan bir resim kabiliyeti gözlemlenebiliyor.

Anaokulundan başlayarak her yıl resme farklı yaklaşan Waldorf sistemi, ilk başta su ile ıslatılmış ve nemli bırakılmış kâğıtlara sulu boya ile çalışma yaptırıyor. Ancak, sadece tek renk ya da iki birbirini tamamlayan iki renk çalışması oluyor ve aynı iki renk ile bir hafta boyunca çalışılıyor. Böylece çocuklar renklerin nasıl birbirine karıştığını, boyanın nasıl hareket ettiğini ve spontan oluşumlardan meydana çıkan şekillerle resmi tamamlamasını öğreniyorlar. Kâğıdın bir köşesine ‘bir şey’ çizmeye çalışan çocuk birden daha geniş bir alanda (kâğıdın tümü) ve amaçsız zevk odaklı bir çalışma yapmış oluyor. Bu serbestlik içerisinde içselleşmiş bir sanat tecrübesi yaşanıyor. Çocuklardan bir şekil çizmeleri istenmiyor. Onun yerine resim sırasında çocuklara hikâye anlatılıyor. O hikâye, resim için bir ilham oluyor. Resim sadece biçim değil, ruhu da taşımış oluyor. Çocuklara ‘ne çizdin?’ diye sormaya gerek yok, ne de fazla iltifat etmeye. Sonuç odaklı olursa çocuklar kendi merkezlerinden uzaklaşırlarmış. Aynen yogada da olduğu gibi- hedefle değil, hisle yapılan yoganın meyveleri derin ve tüm yaşamı kapsar biçimde oluyor. Çocuğunuzla bu faklı yaklaşımı deneyin. Unutmayın ‘artık geç’ değil. 20 yaşına kadar çocuklarda pozitif etki yaratmak, tamamıyle dönüşüm yaratmak mümkün. 20′den sonra artık kendileri ile uğraşmak durumundalar, ancak o yaşa kadar hâlâ ailedeki dinamikler çok etkili olabiliyor. Çocuğunuza çok fazla iltifat etme alışkanlığını edindiyseniz onun yerine süreçten bahsetmeyi deneyin. ‘Aah, ne yetenekli oğlum!’ yerine ‘renklerin birbirine karışması ile farklı bir renk ortaya çıkmış, gördün mü?’ gibi ‘yetenekli ve yeteneksiz’ gibi kavramlardan ziyade orada var olan elle tutulur oluşumlara yönlenin. Yılmadan deneyin. Zamanla hem çocuğunuz, hem de siz yeni tavrınızı özümseyeceksiniz.