Yoganın Yin/Yang Yönleri 

Patthabi Jois ile Mysore’da çalışmak, New York’ta Jivamukti’de yıllarca yoga yapmak, Cihangir Yoga’da Tias Little, Diane Long, Edward Clark, Paul Grilley ve Brian Kest gibi pek çok misafir hoca ile çalışmak, yoga konferanslarına katılmak ve daha az bilinen fakat mükemmel hocalardan öğrenmek gibi farklı yoga stillerini tecrübe ederken postür, teknik ve nefese dair pek çok farklı yaklaşım neticesinde kafa karışıklığı yaşadım. Neden bazı hocalar derin, kesintisiz ve dışarıdan duyulabilir nefesi öğretirken diğerleri yönlendirmesiz nefes üzerinde duruyorlar? Neden bazı yoga stilleri asananın uygulanmasına dair katı kurallara sahipken diğerleri keşif ve deneylemeye teşvik ediyor? 

Osho terapistleri Krish ve Amana’nın tarif ettiği şifalanmaya/iyileşmeye Sağ/Sol yaklaşımına ilk rastlayışım oldukça aydınlatıcı oldu çünkü bu ayrım yoga yaklaşımları arasında görünürdeki çelişkiyi çözecek gibi görünüyordu. Bunu Yin/Yang yaklaşımı olarak adapte ettim ve tanımlarını biraz değiştirerek yoganın farklı yönlerini açıklamak için kullandım. 

Belirli bir yoga tarzı daha fazla yang olabilir – iradeyi güçlendirmeye teşvik edebilir, pozitif bir kâinat görsellenebilir, kalbi açabilir, daha hizalı bir bedenden bahsedilebilir vs. Bir diğer yaklaşım daha fazla Yin olabilir – olanı kabullenmek, değişme ihtiyacını ya da çabayı bırakmak, meditasyona daha fazla odaklanmak… Hatha Yoga, en yüksek faydayı vermek için her iki yaklaşımı da içermelidir. 

Yoga pozları, cesaret, güç, denge ve esneklik geliştirdiğinden, özünde Yang’dır. Batılı zihin, görsellemeye, hedef odaklı olmaya ve başarıya dayandığı için, özünde Yang’dır. Batı’nın yogayı kendi doğasına göre yorumlaması doğal – daha iyi, sağlıklı, nazik, daha açık, huzurlu bir insan vs. olma metodu. Ancak bu yorumda eksik olan bir şey var. 

Yogayı ve Tao’yu yaratan Doğu, Batılılar için tarif edilmesi ve anlaşılması zor bir zihin yapısına sahip. Osho, Krishnamurti ve Ramesh Balsekar gibi Batılı zihin yapısına aşina olan Doğulu hocalar, hayata dair başka bir derin dönüşümü tarif etmek için Batı dilini kullandılar: Olanı kabullenmek, tanıkla özdeşleşmek ve kâinata diar daha geniş bir bakış açısı, Buda’nın 2500 yıl önce öğrettiği bir şey. Carl Jung ve Joseph Campbell gibi batılılar Doğu’nun engin yaklaşımının farkına vararak Batılı zihnin bunu hiçbir zaman tam olarak idrak edemeyeceğini sıklıkla vurguladılar. Eckhart Tolle ve Ken Wilbur gibi günümüz düşünürleri ise Yoga ya da Tao’yu Batı diliyle tarif etmede ustalar.   

Yoga, mevcut zihin yapımızla analiz edilmesi mümkün olmayan, kategorize edilmesi güç olan ve anlaşılması kolay olmayan yönlere sahip. Yoganın gizemi burada. Tias Little’ın sık sık hatırlattığı üzere yoga ustalaşmak değil, yoga gizemin farkına varmak. Bu nedenle yoga üzerine çalıştıkça anlamamaya, kavramamaya, indirgememeye ve konuyu toparlamamaya açık olun. Daha fazla öğrendikçe daha az bilmeye açık olun. Bu, Yoga’nın Yin yönüdür. 

Yoga’nın Yin yönünün anlaşılması zordur ancak Batılı yaşam tarzı için derin şifa/iyileşme içeren bir bakış açısıdır. Bu nedenle bir yük olmaya başlayabilecek daimi çaba ve değişme isteğini dengelemeye yardımcı olması açısından Yoga’nın Yin yönünü öğretmek elzemdir. Yang, Yin’e bakabilmek için güç kazanmaya yardımcı olur. 

Yin ve Yang daima birlikte var olur ancak analitik maksatla ayrılırlar: 

Şifalanmanın/iyileşmenin Yin Yönü  

 • dişil, ay, sol 
 • Olanı kabullenmek. İçinde bulunulan ana ‘evet’ demek. Yavaşlık. Olmak. Duyularla onları değiştirmeye çalışmadan kalmak. Meditasyon (Yoga’nın spiritüel yönü) 

 

Şifalanmanın/iyileşmenin Yang Yönü  

 • eril, güneş, sağ 
 • Size saygınlık ve güç kazandıran her şey. Niyer. Hareket. Risk almak. Kendine meydan okumak. Çaba. 

 

‘Yin’ Yoga Uygulaması (Yin Yoga stiliyle karıştırılmasın) 

 • Zihin özgür – düşüncelere odaklanma ya da onları değişirme çabası yok (meditasyon) 
 • Nefes özgür – nefesi itme ya da çekme çabası yok (meditasyonu destekler) 
 • Bedensel duyumlar oldukları gibi hissedilir ve beden bu duyumlara göre özgür bir biçimde hareket eder – Erich Schiffman bunu ‘freedom yoga’ olarak adlandırır ve yoganın geleceği olduğunu iddia eder
   

‘Yang’ Yoga Uygulaması 

 • Zihin bir niyete odaklıdır 
 • Nefes, bandaları aktifleştirmek, asanada güç ve destek oluşturmak için derinleştirilerek yönlendirilir 
 • Beden anatomik prensiplere göre hizalanır 

 

Hayatımızın farklı evrelerinde Yin veya Yang yaklaşıma ihtiyaç duyabiliriz. Biri diğerinden daha iyi ya da daha kötü değildir. Ancak eğilimlerinizi dengelemeniz gerektiğini aklınızda tutmanızda fayda var. Bir yoga hocası her iki yaklaşımı birbirine örerek derse katabilir ve tavırda daha Yang ya da daha Yin olma seçimini öğrenciye bırakabilir.